About Percival in English - Art Distribution - Om Percival - Om verken - Beställningssida

Om verken

Böcker av Percival

* Fantasins mirakel. 213 sidor, ill., inb. Carlsson Bokförlag 1991. 
Här hyllas frihetstänkande diktare och konstnärer. Den fria skapande människan står i centrum i möten och samtal och i de poetiska essäer som berättar om bland andra Breugel, Hesse, Hill, Nietzsche, Lorca, Rimbaud, Tarkovskij, Tolkien och Octavio Paz. 

* Artaud Beckett Blake. 238 sidor, ill., inb. Carlsson Bokförlag 1992. 
En samling essäer och ett urval tolkningar, en bok om världsberömda nyskapare inom teater, litteratur och konst. På ett medskapande sätt presenteras deras liv och verk. Inte minst Samuel Beckett, som Percival stått i kontakt med, ges en mångsidig belysning där Dantevärlden spelar en stor roll.

Ny upplaga 2011. Utgivare: www.dejavubok.se

Artaud, Becket och Blake - omslag 

* Den röde riddaren och hans drömda världar. 240 sidor, ill., inb. Carlsson Bokförlag 1992. 
I den här romanen finns fantastisk realism, tradition och nyskapelse, dikt och aktuell, ja nästan apokalyptisk tidsnärvaro. Det är en sagobetonad berättelse där nutid möter medeltid, framförallt sydfransk katar- och trubadurmedeltid, och samtidigt en pilgrimsbok som börjar i Det heliga landet. Drömmens värld initierar, och huvudpersonernas livssyn förändras gradvis. Liv och dikt förenas. Verklighet och dikt möts. 

* Den nya människans historia - Lasarustecknet. 278 sidor, inb. Carlsson Bokförlag 1995. 
Den Röde Riddaren och Jungfrun är huvudpersoner i en nutidsverklighet som också är medeltidens och sagans värld. Lasarus är människan som historien glömt bort. Hans nya roll och återfödelse i nutiden beskrivs i denna roman som också innehåller visionen om karavanen som färdas genom tiderna och ger en aning om mänsklighetens ännu inte upplevda uppståndelseöde. 

* Mitt liv är mitt. 203 sidor, hft. AWE/Gebers 1978. 
Denna poetiska roman har sagans och legendens karaktär. Flera tider är närvarande, uppenbarelser glimtar fram (även mitt i storstaden) och Hedningen, bokens huvudperson, lever både i en svensk byvärld och i den nutida stadscivilisationens mitt.  

* Människoriket - en saga som spelar. 231 sidor, stort format, inbunden. Ill. Art Distribution 1982/83 
Skådespel "om uppståndelse från något blott mänskligt inrutat till det i oändlighet mänskligt möjliga" (Lars Thunberg, kulturtidskriften Vår Lösen.) - "Ett viktigt konstverk, ett betydande dramatiskt verk som gör upp med de destruktiva krafterna som förvandlat en stor del av mänskligheten till slavar och marionetter." (Clemens Altgård, Kulturtidskriften Kannibal.) 

Click here for information in English

* Människan X. 213 sidor, dramatik, ill. hft. Proprius Förlag. 
"En påträngande vardaglighet och en drömspelsvärld om intighetens tröskel som alla på något sätt måste ta sig över."(Stig Carlson, Arbetet.) 

Nya böcker

* Drömmen om horisontstaden – 2005)  128 sidor, ill.,  ISBN 91-7040-045-8,  ca-pris 110:-,  förlag: CKM. tel. 08-6513970,  distr. till bokhandeln:  Seelig.
Roman om fyra unga människor i en storstad full av gåtor, väntan, möten, uppbrott, sinnlig närvaro och levande magi. Nu för första gången i sin helhet. I efterskriften finns tillkomsthistoria. fotografier och en  poetisk tolkning av bokens personer och miljöer. När denna "Horisontstadsbok" utkom i ett förkortat skick skrev Jan Mårtensson i Norrköpings Tidningar: "I den nattliga staden, i svindlande drömbilder.  Percival avänder orden som noter, låter dem utföra musiken i miljö- och tankeväxlingar. Bara i avsnittet 'Oh when the saints' utlämnar han sin egen upplevelse inför själva plattorna som snurrar på skivtallriken."  I  Ny Dag skrev en recensent: "Tonen är den lågmäldes genomträngande och fåmäldheten är exakt, inte ett ord för mycket och när de i sammanhanget brukbara orden tar slut så avslutas också boken. Stenar f.ö. - visst kan i dikten också stenar tala".
Ladda ner en PDF-fil om boken genom att klicka här

* Från en värld till en annan. Originalpocket 2004. Prisgrupp F. Omfång: ca 400 sidor. Omslag och titelsida: Cecilia Frank. Förlag CKM, Box 49109, 100 28 Stockholm. Tel.: 08-6513970. Order: office@ckm.se. Boken kan också beställas från Art Distribution.
Ladda ned en PDF-fil om boken genom att klicka här.

Utgivning 2001 

* Julen på jorden. Carlssons. 184 sidor. Ca-pris i bokhandeln 230:- 
Dramatik och berättelse som har sina rötter i den svenska bondekulturen och den nordiska folksagan samtidigt som det universella är närvarande. Spådomar som yttras i första akten av en schamankvinna (en samekvinna) slår i någon mån in i andra akten. Den gamla tiden - den gamla bondekulturen - ger då vika. Världen vidgas. Staden har kommit närmare, den moderna tekniken har minskat avstånden och som genom ett mirakel ger slutligen julen i byn en aning om ett möjligt förverkligande av poeten Arthur Rimbauds vision i dikten Morgon, där julen på jorden innebär en ännu oupplevd fredstid.
Ladda ned en PDF-fil om boken genom att klicka här. 

* I samma säng. Dialog och försvarstal. Förlag: Art Distribution 2001. 87 sidor. Pocketformat. Pris ca 60:- Distribution till bokhandel och privata beställare: Books-on-demand, Box 1329, 621 24 Visby. Fax: 0498-213329. Tel.: 0498-213360. http://www.books-on-demand.com.
Dialogen I samma säng ger läsaren ett spirituellt samtal mellan en kvinna och en man (båda författare) en het måndag i en Medelhavsvåning, och En fånges försvarstal är en minst sagt kättersk skapelse (i dramatisk form) tillägnad den världsberömde italienske soltänkaren Giordano Bruno, bränd på bål den 17 februari år 1600 för sin odogmatiska kosmiska filosofi.

* Västerlandsfärden. En hednisk historia. 2010. ISBN 978-91-7040-085-8. 286 sidor. CKM, Box 49109, SE-10028 Stockholm. info@ckm.se, http://www.ckm.se. I hjärtat av Europa möter läsaren diktaren Samuel Beckett, en av personerna i Västerlandsfärden, vars reviderade nyutgåva fått titeln Västerlandsfärden. En hednisk historia.

Mer information >>Ladda ner en pdf om boken genom att klicka här!

 

* Quetzalcoatls återkomst. Ett mexikanskt äventyr
Initiationsroman. 276 sidor.

Mer information >>Ladda ner en pdf om boken genom att klicka här!

 

* Tema på Tiden. Diktverk av Percival,
308 sidor. Utgivare: www.dejavubok.se

Tema på Tiden - omslag

* Text ur Tomheten, 2016. Denna lilla bok är av stor betydelse. Första upplagan utkom för 50 år sedan och fanns då att köpa på Moderna Museet i Stockholm under utställningen "Den inre och den yttre rymden". Nu kan Text ur Tomheten beställas i bokhandeln och på internet. Även från www.gml.se.

Mer information >>Se om slaget genom att klicka här!


English Texts
(Art Editions) by Percival. Publisher: Art Distribution.

* Letters to Shanti. 210 mm x 130 mm, 206 pages, illustrated in black-and-white (20 photographs). Cover design by Cecilia Frank. Limited art editions published in 2002 and 2003.
Skr. 394:- $ 49, euro 43. 
Are you looking for a rare vision of the future, a subtle humour, spontaneous travel observations, signs in time, playfulness, epiphanies, and inspiration from great works of literature, you should read Letters to Shanti. The author writes from Northern Europe but also from places in Thailand, India, Peru, Mexico, Belize, Egypt, Rhodes, Malta, France, Scotland, etc. 1995 is an important year of initiation (e.g. in Mexico), 1999 is called "The Year of Destiny", and 2000: "The Year of Mary Magdalene". When the new millennium begins the author is inspired by the Maya culture and the jungle of Guatemala...
Read more about the book, download a PDF-file by clicking here!

You can also read a review of the book.
download aPDF-file by clicking here!

Letters to Shanti (2014) has got a new postscript. Order this book in your bookshop. See here! >> Letters to Shanti

* Time Plays. 292 pages. First edition: 52 numbered and illustrated copies, 1999. Revised second edition in the year 2000, 293 pages, 20 copies. 
A miracle book, a millennium book and a magic work dealing with time in a playful way. The spirit of four continents is present. Man's and mankind's soul history is a main theme in Time Plays - a work in progress since the beginning of time. Time ends and something new is rising. Puns, plays, visions, songs, science fiction, desert words, stories, a strange autobiography, a challenge. . . yes, it's a book for everybody's heart and for a mind that doesn't believe in borders, but rather in the limitlessness of nature and the imagination.
Read more about the book, download a PDF-file by clicking here!

* Time Plays NEW EDITION 2016.

New and enlarged edition of Time Plays (302 pages). This book can be ordered from all Swedish bookshops, and of course from internet bookshops, and from www.gml.se.

Mer information >>See the cover by clicking here!

* Text from the Void. 16 pages, 432 numbered copies, very few left. A meditation text for everybody. 

* Crosswords. 34 pages, hardcover, 432 numbered and illustrated copies, very few left. A ritual invocation dedicated to the sun. 

* Words. 146 pages, hardcover. Prose and poetry. "A virtuoso...His sensibility slips through the interstices of language." (Paul Britten Austin, Sweden Now.) 

* Diciotto liriche. Arton dikter. Tvåspråkig diktvolym. Tolkningar av Giacomo Oreglia. 62 s. Pris 95 kr/10 €

Mer information >>Ladda ner en pdf om boken genom att klicka här!

 

Inspelningar/Recordings 

* Något vi ser och hör. Monolog ur boken Människan X, framförd av Christer Banck i regi av Percival. Ca 42 minuter. Cd'n innehåller även Anno Domini, orgelkomposition, framförd av Lars Hernqvist i Oscarskyrkan i Stockholm, ca 13 minuter. Monologen (som sänts i radio och framförts i Stockholms Kulturhus) handlar om en döende människa som bor i ett kyffe mitt i storstaden. Man hör hans ord och upplever hans sökande efter en slutformulering som skall sammanfatta hans skapande under ett långt liv. 

* I samma säng. Drama i en akt (kommande produktion). Två författare (en kvinna och en man) ligger i samma säng i en semestervåning vid Medelhavet. De har just vaknat efter en festnatt och talar om sitt skapande, politik, kärlek, livets mening...Balladmusik ingår. Cd. 

* Sånger av Hanna Ballads in Swedish and English by Hanna and Percival. One of the songs is taken from Percival's book Time Plays.
Music: Hanna Hanski who plays the guitar and sings her songs. 

* Time Plays Music. Early compositions by Percival. Broadcast by the Swedish Music Radio and performed in Stockholm and elsewhere. Produced as CD in 2000.

 Click here for more information!

* Time Space Music. En CD-kompilation av olika inspelningar och kompositioner av Percival. Här finns ett urval av den meditativa och rytmiska musik som tidigare sänts i riksradions P2. Flöjter, xylofon, trummor, klockor, orgel, röster. . . Seans- och besvärjelsekompositioner framförda av Percival och hans musikvänner.

Click here for more information!

A CD compilation containing various recordings and compositions by Percival. Here you find a selection of his meditative and rhythmic music that has been broadcast by the Swedish Music radio (P2). Flutes, xylophone, drums, bells, organ, voices... All these pieces can be looked upon as ritual incantations performed by Percival and his music friends.  

* Dreams and Ballads. Two texts from Percival's book Words sung by the author and an actress, a composition called  "Innovation", and shamanistic music.

Click here for more information!

The Waves. For Mary Magdalene, a CD produced by Art Distribution, released in October 2002. This CD music by Percival (in collaboration with Carina) is a dramatic composition that includes the sounds of the elements and two texts. One of the texts (sung by Carina) is taken from Percival’s new book Time Plays, and the other one (sung by Carina and Percival) is from his first book in
English, Words.
This is music and nature sounds that can be a healing experience for the listener.

Time: 33:59. Price: Skr 180:-Euro 18, U$ 25

Click here for more information!

Click to read more about the new performance 2004


Click to see an image from the performance in Alexandria

Play Time Music by Percival is a CD produced by Art Distribution, released in October 2002. This music is polyrhythmic, and Percival has used drums from Africa, an Indian drum from Florida, cymbals from Tibet, and a flute from Bolivia. He has also used a whispering voice and many other voices. Female voice: Hanna Hanski. Male voice Percival. Time: 39:32. Price: Skr 180:- $ Euro 18, U$ 25

Click here for more information!

* Eternal Voices by Percival. Experimental world music inspired by the sun. What you hear is a sound landscape and a song. Four voices: Aishling De Cléir, Hanna Hanski Grünewald, Torun Wilderwind, and Percival.
Released in March 2006. Time: 51:15. Price 180:- Sw. crowns.

 Click here for a picture and more information!
or order by email: adinfo@spray.se

 

* Jungle Voices, a CD by Percival and Transformational Voices: Aishling De Cléir, Hanna Hanski Grünewald & Marie Unéus Bergh.
An example of the music is found at www.myspace.com/transformationalvoices
Released in March 2008. Time 44:55. Price SEK 180, Euro 18, U$ 25

 Click here for a picture and more information!

20111201 - ny CD: Time Zero. Bells in the Wind.

Click here for more information!

 

 

Böcker av Lena Måndotter - Poet, sångerska och performanceartist.


* Offra Denna Dröm. En lyrisk resedagbok från Mexico och Guatemala. Bilder av konstnär Max Liljefors. Förlag: Art Distribution. Utgiven 1991. SLUTSÅLD!

* Där Alla Änglar Fallit. Dikter från en vandring runt berget Kailash i Tibet. Bilder av fotograf Christer Strömholm. Även översatt till spanska. Art Distribution. Utgiven 1993. SLUTSÅLD!

För mer information om Lena Måndotter besök gärna www.lenamandotter.com


Böcker av Katarina Falkenberg

* Alkemistens röda längtan. En magisk resa genom den alkemiska mystikens svindlande labyrinter och mäktiga metaforer för inre transformation och själslig pånyttfödelse. Romanens djupa insikter är något som många intuitivt delar och som man skulle önska att i vår tid av turbulens fler ska göra till sina.
Publiceras i början av 2005.
Ladda ner en pdf om boken här!

Läs mer om författaren här www.iamyou.nu
eller beställ boken här www.iamyou.nu/shop.html