About Percival in English - Art Distribution - Om Percival - Om verken - Beställningssida

Om Percival

Percival (efternamn och tilltalsnamn) ser sitt mytiska, realistiska och visionära verk som en pågående födelseprocess... Han är för närvarande bosatt i Stockholm och har under sitt internationella liv hunnit pröva många uttrycksmedel, men ordet, diktandet, har alltid varit det centrala. Vid sidan av sitt eget diktande (romaner, poesi, dramatik, essäer) har han ibland varit verksam som översättare och har till exempel översatt och skrivit om Antonin Artaud, Samuel Beckett, William Blake, Novalis, Saint-John Perse, Nelly Sachs och Federico García Lorca. Han är en teatermänniska som länge sökt sin rätta scen och under tiden iscensatt sitt liv och sitt skapande. Han har då och då skrivit på engelska och känt sig hemma i både Mexico och New Mexico. Till sina hemtrakter räknar han även Languedoc i Sydfrankrike. 

Ur en intervju: 
" Mitt måleri och min musik är också en del av min teater, och det som kallas Hedningens verk leder fram till teatern. Jag ser ingen början och inget slut, men däremot en ständigt pågående skapelse..." 

Läs mer om Percival här www.percival.nu